17 18 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara da 2017-16 sayılı Başbakanlık genelgesi gereğince Kalkınma Bakanlığının düzenlediği 11. Kalkınma planı “İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri” Komisyonunda, Birliğimizi genel başkan Tekin SARAÇOĞLU temsil etmiştir. Özel İhtisas Komisyon raporlarının 2018 yılı içerisinde TBMM sevk edilmesi beklenmektedir. 

                                                                                                  

Bu görüntüler kalkınma bakanlığının yani eski dpt nin son toplantılarının resimleridir yeni sonuçlandı raporları yazılıyor. Bizde raporumuzu sunduk. Bağımsız denetimin önemini tekrar vurguladık. Sonuç bildirimlerine işlendi. Ayrıca kalkınma programına yapı denetimlerin iyileştirilmesi maddesi konuluyor. İlave olarak gayrimenkullerin ihtilafları için özel mahkemelerin kurulması ve mesleki mesuliyet sigortalarının getirilmesi önerilerimiz de kabul gorup raporlara eklendi. Kamu binalarınında denetimlerini ustlenebilecegimizi bildirdik  bu önerimiz çevre bakanliginin verdigi bir yetki olmadigi için bu safhada kabul görmedi. İlerde buda alınabilir.  Bu raporlar doğrudan hükümete gidiyor.    Bilgilerinize sunulur.

Tekin SARAÇOĞLU   

Genel Başkan