Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 4708 sayılı yapı denetimi  kanun uygulamaları hakkındaki genelgeleri ekte olup ilgililere duyurulur.