PLAN BÜTÇE KOMİSYON TOPLANTISINA KATILDIK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığının daveti 03.05.2018 tarihinde Kamuoyunda imar barışı olarakta bilinen kanun ile ayrıca 4708 sayılı yapı denetim kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması yani e dağıtım konuları görüşülmüş olup Derneğimiz yönetim kurulu başkanı Tekin SARAÇOĞLU; Genel başkan vekili Recep KESKİN; İstanbul Şube Başkanı Rüstem VANLI; Genel Sekreter Mustafa AYNUR, Başkan Yardımcısı M.Barçın KAYAMAN katılarak yanlış görülen bölümleri anında müdahale edilerek düzeltilmesi sağlanmıştır. Kanun tasarısı aynı gün geç saatlerde bütçe komisyonundan geçirilerek meclise oylanmaya gönderilmiştir.