1 - Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 32 inci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer alan;

a) Yapı Denetim İzin Belgesi almak için alınan 200.000,00 TL (İkiyüzbinTürkLirası) teminat tutarının 211.420,00 TL (İkiyüzonbirbindörtyüzyirmiTürkLirası) olarak güncellenmiştir.

b) Yapı Denetim İzin Belgesi almak için alınan 30.000,00 TL (OtuzbinTürkLirası) teminat tutarının 31.713,00 TL (OtuzbirbinyediyüzonüçTürkLirası) olarak güncellenmiştir.

2 - 01.02.2016 tarihinden itibaren geçerli olacak değerler ile bir önceki yıl değerleri aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

 

 

 

2015 yılı

2016 yılı

Yapı Denetim İzin Belgesi İçin Teminat Tutarı

200.000,00 TL

211.420,00 TL

Laboratuvar İzin Belgesi İçin Teminat Tutarı

  30.000,00 TL

  31.713,00 TL