Değerli Üyelerimiz; 

Uluslararası iş gücü yasa tasarısı hakkında TMMOB ve İMO’nunda istekleri  doğrultusunda  Yapı Denetim Kuruluşları birliği olarak  ve siz üyelerimizin yaptığı  itirazlar göz önüne alınarak  düzeltmeler yapılmış ve yasalaşmıştır. Bu yasaya göre ülkemizde yabancı uzman ve göçmen mühendislerde artık çalışma müsaadesi alabileceklerdir. 

Yasanın onaylanmış hali ekte ilginize sunulmuştur. 

 

Uluslararası İşgücü Kanun’nun Tasarısı ile Yürürlükteki metni karşılaştırıldığında;

  • Meslek kuruluşlarımızın Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantılarına “Toplantı gündemine göre, konuyla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcilerinin kurul üyesi olarak” davet edilmesi sağlanmıştır.
  • Kimleri kapsadığı belirsiz olan “nitelikli yabancı” ibaresine “akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler” şeklinde olsa da bir tanım getirilmesi sağlanmıştır.
  • Yabacılara verilecek çalışma izinlerinin “karşılıklılık ilkesi çerçevesinde” sınırlandırılabilmesine ilişkin hüküm konulması sağlanmıştır.
  • Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara “çalışma izni muafiyeti” getirilmesine yönelik düzenlemenin kanundan tamamen çıkarılması sağlanmıştır.
  • Yabancı müteahhit ve yabancı kuruluşların Ülkemizde taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlıkla ilgili işler de dahil olmak üzere tüm yabancı mühendis ve mimarlara verilecek çalışma izinleri için “TMMOB ve bağlı Odalarımızın görüşünün alınması” koşulu hükmünün konulması sağlanmıştır. 
  • Yabancı mühendis ve mimarların “kamu kuruluşlarında istihdamına” yönelik düzenlemenin kanundan tamamen çıkarılması sağlanmıştır.
  • TMMOB’nin yetkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemenin kanundan çıkarılması sağlanmıştır.