Şehircilik Şurası Antalya'da Toplandı 

Şehircilik Şurası toplantıları Antalya Rixos otelde 2 gün boyunca 4 ayrı komisyon olarak toplanmıştır.

İkinci komisyon olan Kentsel Dönüşüm masasında Yapı Denetim Kuruluşları Birliğimiz adına Genel Başkan Tekin Saraçoğlu ve başkan yardımcısı Barçın Kayaman toplantılara katılmışlardır.

Tekin Saraçoğlu yapı denetim sisteminin bugünkü durumu ve beklentilerimiz hakkında açıklamalarda bulunmuş, Barçın Kayaman genel olarak kentsel dönüşüm ve mevzuat çalışmalarına katılarak görüşlerini bildirmiştir.

Toplantıların sonunda Şuranın sonuç bildirimlerine eklenmek üzere Yapı Denetim sisteminin gereksinimlerini içeren yazılı bir rapor Şura başkanlığına tarafımızdan iletilecektir.

Sonuç bildirimleri üyelerimizle paylaşılacaktır.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği
Genel Başkan
Tekin Saraçoğlu