4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Değişiklik, 6645 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUNHÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR KANUN ile 23 Nisan 2015 tarihli 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kanunda yapılmış olan değişiklik ile yapı denetim kuruluşlarının inşaatlardaki iş sağlığı ve güvenliği alanında tedbirlerin alınıp alınmadığını “kontrol etmek ve bildirimde bulunmak” ve Bakanlıkça yapı denetim kuruluşlardan teminat alma uygulaması getirildi.

Yapı denetim kuruluşları ile sorumlu denetim elemanlarının Kanuna aykırı eylem ve davranışlarının tespiti halinde yine Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıla kadar faaliyet durdurma cezası veren madde, değiştirildi.Böylece, eylemin durumuna göre; Para cezası verilmesinden, yeni iş almaktan men cezası verilmesine ve belge iptali yapılmasına kadar derecelendirilen yeni bir ceza sistemine geçildi.

Yapılan bu değişiklik ile; bir kuruluşun ceza alması halinde sorumlu olduğu ve herhangi bir denetim hatası da bulunmayan tüm inşaatların durdurulması yerine sadece denetim hatası bulunan inşaat ile ilgili işlem yapılacak ve böylece diğer tüm inşaatlara ait yapı sahibi olan kişi veya kişilerin, yapı müteahhitlerinin ve yapı denetim kuruluşlarının ve tüm çalışanlarının mağdur olması engellenmiş olacaktır.

Yapı Denetim Kuruluşlarınca denetim hatası olmayan diğer yapıların da mühürlenmesi, tespitleri, yeniden sözleşme yapılması ve yeniden ruhsata bağlanması şeklinde yürütülen bürokratik işlemler de azaltılarak işler kolaylaştırılmış oldu. Denetim hatası bulunmayan inşaatların durdurulmadan devamına izin verilerek yapı sahibi, müteahhit, tüm çalışanlarının ve ülke ekonomisinin de zarar görmesi engellenmişoldu.

İnşaattan sorumlu denetçilerimizin de sorumlulukları tekrar düzenlenerek; yapmış oldukları eyleme göre belge iptali yapılması getirilmiştir.

Tüm bunlar oluşturulurken Birliğimiz gece gündüz çalışmış, şartların olgunlaşması için daha iyi iş ve işler yapabilmemiz için gayret etmiş ve hala şartların iyileştirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Saygılarıma,

 

YAPI DENETİM KURULUŞLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ

Tekin SARAÇOĞLU

Genel Başkan