BASIN DUYURUSU 21.07.2017

 

                       Ege bölgesinde ve son olarak Bodrum ve Datça'da meydana gelen depremlerden dolayı depremden etkilenen illerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

 

                       Bu deprem tekrar göstermiştir ki ülkemizin neredeyse tamamı deprem tehtidi altındadır. Ancak millet olarak depreme tam anlamıyla hazırlıklı olduğumuz söylenemez.

 

                       Yıllardır söylüyoruz ”afet bir olayın kendisi değil doğurduğu sonuçlardır.’’ Eğer yapılarınız depreme dayanıklı olarak üretilmişse depremlerden etkilenmez. Aksi halde normal büyüklükte bir deprem bile afete dönüşür. Sonuç olarak yüksek sesle tekrar ifade ediyoruz Bilimin, bilginin ve mühendisliğin ilkeleri dikkate alınarak üretilen denetimden geçmiş yapılardan korkmaya gerek yoktur.

 

                       Hepimizin bildiği gibi; ülke topraklarımızın %95'i değişik seviyelerde tehlike arz eden deprem bölgeleri içerisindedir. Nüfusumuzun %98'i bu bölgelerde yaşamaktadır. Ayrıca, nüfusumuzun %70'i de 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde yaşamaktadır. Kısacası; ülke olarak neredeyse hepimiz, can ve mal güvenliği açısından deprem riski ile karşı karşıyayız. Depremlerin gelecekte devam edeceği açıktır bu nedenle tüm doğal afetlere önceden hazırlıklı olmalıyız. O halde; Depremlerin birer afete dönüşmemesi için “can ve mal güvenliğini” esas alacak bir yapılaşmaya ihtiyaç vardır. Bu nedenle etkin bir denetim sistemine fırsat verecek şekilde bağımsız bir yapı denetim sisteminin oluşturulması zorunludur.

 

                       Depremin ne zaman olacağını bilemeyiz, ancak ne yapabileceğini biliyoruz. Onun için ülkemizde sağlıksız ve deprem standartlarına uymayan düşük dayanımlı mevcut yapıların “Kentsel Dönüşüm” kapsamında dönüştürülmesi ve bir an önce depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda Bakanlığın, Belediyelerin ve vatandaşların duyarlı davranması ve dönüşümü desteklemesi, süreci hızlandıracaktır. Sağlıklı, güvenli, mühendislik hizmeti almış binalarda ve çevrede yaşamak her vatandaşımızın doğal hakkı ve ortak arzusudur.

 

                       Ayrıca ülkemizde görülen ve herkesin inşaat yapabildiği müteahhitlik sektörü de yasayla disipline edilerek sorumluluk altına alınmalıdır. Çarpık yapılaşmanın tüm yurtta önlenmesi  yeşil alanlar ve ormanların korunması esastır. Şehir planlamalarının çevre ve şehircilik bakanlığı denetiminde doğal afetler göz önüne alınarak yapılması ve bağımsız yapı denetim sisteminin Uluslar arası standartlarda uygulanması zorunlu olmalıdır. Bunlar için yasal düzenlemelerin biran önce yapılması gecikmeden sağlanmalıdır.

 

                       Depreme maruz kalan bölgelerdeki tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor yaralılara acil şifalar diliyoruz. Son olarak ifade etmeliyiz ki can kayıplarının önlenmesi için bu depremlerin tekrarına her zaman hazırlıklı olunması gerektiği unutulmamalıdır.

 

YAPI DENETİM KURULUŞLARI BİRLİĞİ DER.

GENEL BAŞKAN

 

İnş. Yük. Müh. TEKİN SARAÇOĞLU