Derneğimiz 7 Eylül 2000 tarihinde 10 kurucu üyenin ortak girişimi neticesinde kurulmuştur. 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yapı Denetimi uygulama zorunluluğu getirilen 27 ilde kurulu Yapı Denetim Kuruluşlarına hizmet vermek amacıyla kurulan dernek öncelikle denetim olgusunun yerleşmesi ve kabul görmesi yönündeki çalışmalara başlamıştır. Üye sayısının hızlı artışı yapılmakta olan eğitim çalışmalarının da hızlanmasına sebep olmuştur.

595 sayılı K.H.K.'nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine  rağmen derneğimiz çalışmalara ara vermemiş, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un çıkarılmasında büyük emekleri geçmiştir. Bu yasanın yürürlüğe girmesini takip eden süreçte yaptığı Genel Kurul toplantıları ile hem tüzüğünü hem ismini değiştiren derneğimiz Yapı Denetim olgusu içerisindeki konumunu güçlendirerek çalışmalarına devam etmektedir.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği 13.12.2003 tarihinde bu konuda kurulmuş diğer derneklerle birleşerek YDK Birliği oluşmuştur.

 

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Genel Merkez 2018

 

 

YÖNETİM KURULU

Tekin SARAÇOĞLU        

Genel Başkan

Rüstem VANLI

Genel Başkan Vekili

Nizam GENÇ

Genel Başkan Yardımcısı

Nail KOCABAŞ

Genel Başkan Yardımcısı

Yasin Uğur ARIKAN

Genel Başkan Yardımcısı

Mahmut KOYUNCU

Genel Sayman

Mustafa AYNUR

Genel Sekreter

Oktay ALTUN

Yönetim Kurulu Üyesi

Volkan SOYSAL

Yönetim Kurulu Üyesi

M.Murat TELSİZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Emin KULAKOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

M.Barçın KAYAMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Necati SOFUOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Tayfun GÜCENMEZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ali KAÇMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

Denetim Kurulu

Meral ADALI

Dilek BEKİROĞLU

Bahattin ASLAN

 

 

 

Onur Kurulu 

Hüseyin KAYA

Ankara

M.Osman AKBAŞAK

İzmir

Emin KIROĞLU

İstanbul

E.Faruk AYDIN

İstanbul

İrfan VAROL

Antalya

Mustafa ÇAMPINARI

ADANA

Tuncer DİKENSAK

Bursa